Há há há há …

Uppdaterad den

är ett sådant litet ord som du nog stöter på ganska ofta, både då du läser texter eller då du hör någon prata portugisiska.

Detta ord förekommer överallt, och det är föga överraskande att det är så. Man använder i olika kontexter, nämligen i samband med de uttryck som rör rum och tid.

tillhör verbet haver 1presens, tredje personen singular och man använder detta verb vid olika sammanhang. Vi kollar på några exempel av dess användningar.


Tidsuttryck

A Carolina vive 2alt. está a viver em Espanha há 4 anos.
Carolina bor i Spanien sedan 4 år tillbaka.

Eu vivo 3alt. estou a viver em Lisboa há 5 anos.
Jag har bott i Lissabon i 5 år

Quando é que estiveste no Brasil?
Eu estive lá há precisamente 4 anos.

När var du i Brasilien?
Jag var där för precis 4 år sedan.

Olá Ricardo, tudo bem? há quanto tempo!
Hej Ricardo, allt bra med dig? det var länge sedan!

Há quanto tempo trabalhas no IKEA?
Hur länge har du jobbat på IKEA?

Rums uttryck

Man använder då man på svenska säger det finns:

Há 3 pessoas na sala de espera.
Det finns 3 personer i väntrummet.

Há muita coisa que eu não percebo.
Det finns mycket som jag inte förstår mig på.

Há uvas no frigorífico, e também há um melão.
Det finns druvor i kylen, och en melon också.

Lägg märke till att , i ovanstående exempel, förbli i samma singularform även om det syftar på flera föremål eller personer. Ganska ofta går det bra att använda verbet existir istället, fast då får man böja verbet efter numerus:

Existem muitas perguntas e poucas respostas.
Det finns många frågor och få svar.

Existe uma pessoa na china que mede 2,13 m.
Det finns en person i Kina som är 2,13 m lång.

Man kan såklart använda verbet i dåtid:

Ontem havia muita gente no parque.
Igår var det mycket folk i parken.

Hoje houve muito que fazer no trabalho.
Idag fans det mycket att göra på jobbet.

Man måste …

Då man uttrycker ett måste, på ett opersonligt sätt, använder man verbet haver istället för ter:

opersonligt, verbo haver
Há que trabalhar!
Man måste jobba!

personligt, verbo ter
Tens de trabalhar!
Du måste jobba!

Vid önskan

Man använder verbet haver då man uttrycker en önskning, särskilt då allting är obestämt, dvs. då man inte än vet hur det ska gå till, inte heller när det ska ske.

Um dia hei de viajar pelo mundo inteiro.
Någon dag i framtid ska jag resa hela världen runt.

Hei de aprender a língua portuguesa.
Jag ska lära mig det portugisiska språket.

Också i förhållande till andra:

Tu hás de me dar razão.
Nån gång kommer du att inse att jag hade rätt.

Ela há de conseguir vencer esta fase difícil.
Hon ska övervinna den här svåra perioden.

Sammansatt tempus

Man kan använda haver istället för hjälpverbet ter i sammansatta tempus, fast denna användning är numera sällsynt 4i spanskan används faktiskt verbet haber som hjälpverb vid sammansatta tempus, och inte verbet tener :

Ela tinha estado doente durante muito tempo.
Ela havia estado doente durante muito tempo.

Hon hade varit sjuk länge.

Tu tens melhorado muito a tua pronúncia ultimamente.
Tu hás melhorado muito a tua pronúncia ultimamente.

Du har förbättrat ganska mycket ditt uttal på senare tid.

Andra användningar

Det fins några få interjektioner då haver ingår. De är tämligen förekommande i språkbruket, även om de tillhör ett något mer formellt register. Här får du två sådana som jag kom på:

Haja saúde!
Bara att man är frisk!

Bem haja!
Gudskelov!

Slutligen lämnar jag dig med ett ordspråk som du själv kan försöka lista ut:

Há males que vêm por bem.


Jag känner att det blev lagom med detta verb för idag. Det var nog inte en uttömmande redogörelse, men du har ändå fått en ganska omfattande bild
av dess olika användningar.

Skriv gärna egna meningar i kommentarsfältet där du använder verbet på olika vis, så håller jag ett öga på det.

Känner du att du skulle behöva någon som kan ta din hand och leda dig genom din språkutveckling? Jag erbjuder grundkurser i portugisiska för dig som är nybörjare, både på distans och i klassrummet i Malmö, Göteborg och Stockholm. Kan du redan grunden i språket så erbjuder jag även coachning.

Até breve, p

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.