Ouve com atenção!

Ibland råkar jag ut för att blanda ihop verbet att lyssna med verbet att höra. De betyder inte precis samma sak. Jag vet  precis varför jag blandar ihop dem! På portugisiska använder man enbart verbet ouvir i olika sammanhang då man på svenska skulle skilja mellan lyssna eller höra. Att man lyssnar innebär att man

Ó gente da minha terra

Det är alltid roligt att  lära sig portugisiska genom musik. Mycket bra för uttalet också. Detta är en fadosång av Mariza med texten ur en dikt av Amália Rodrigues. Fadomusik är en sorts klagosång med rötter i det portugisiska sjömanslivet och inte minst med inslag från arabisk musik. Ofta kopplar man fadomusik med ordet saudade