Portugisiska och dess stavningsreform

Idag tar jag upp den portugisiska stavningsreformen. Anledningen att jag välja göra så 1kanske det är inte det roligaste ämnet någonsin är att det fortfarande råder en dubbelstandard i skiftspråk på många håll , även om reformen har trätt i full kraft redan år 2015 2myndigheter, media, skolor, institutioner m. fl. förväntas följa den nya ortografin sedan dess, efter en 6-årig övergångs period.

Jag kan tänka mig att en sådan tvetydighet i skriftspråket skapar en viss förvirring hos dem som lär sig portugisiska. Du har med största sannolikhet stött på ord stavade på olika sätt på olika ställen, nämligen de ord som ibland förekommer med stumma konsonanter, och ibland utan dem i enlighet med reformen 3t.ex. tractor vs. trator … vi ska prata mer om dem om en stund.

Det är tycker jag till din fördel att åtminstone känna till de mest förekommande fall som strider mot stavningsreformen. På så sätt kan du känna dig mer säker då du skriver på portugisiska, och mindre konfunderad då du utsatts för den dubbelstandard som fortfarande råder i skriftspråket.

En liten bakgrund

Stavningsreformen 1990 är en ortografisk överenskommelse mellan länderna som har portugisiska som officiellt språk 4Angola, Brasilien, Guinea Bissau, Kap Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé och Príncipe och Östtimor.

Syftet med denna stavningsreform har varit att skapa en internationell standard när det gäller portugisisk ortografi. Reformen har alltså ingenting med fonetik, lexikon eller syntax att göra.

Det finns i stort sett två sorters portugisiska modersmålstalare som avviker från stavningsreformen. De som gör det omedvetet eftersom de inte helt håller koll på de nya stavningsregler. Och de som vägrar följa den nya ortografin 5i båda grupper pratar vi nog om folk som är över 35-års ålder., däribland journalister, författare och även en känd dagstidning varsin redaktion har offentliggjort att den inte ska följa reformen!

För att göra saken lite värre så finns det stavningsprogram, Microsoft word inkluderat, som för tillfället inte verkar följa den nya ortografin. Passa upp dig för det!

Vilken som helst förändring kan leda till kontrovers och tvist. Det blev fallet med denna stavningsreform, dels för rent motstånd till förändring, dels för utbreda missuppfattningar om själva reformen 6i detta inlägg ska vi inte fördjupa oss i kontroversen kring stavningsreformen.

Reformen gjorde i stort sett att skriftspråk och talspråk kom lite närmare varandra, vilket jag tycker är bra. Också positivt är att den bidrar till ett mer standardiserad skriftspråk, båda internationellt och inom Portugal.

Däremot anser jag att det finns något onödig stelhet i denna stavningsreform och att några regler är godtyckliga 7särskilt när det gäller sär- och hopskrivning av sammansatta ord samt användning av bindestreck — det skulle inte skada om reformen vore mindre normativ.

Härnäst försöker jag sammanfatta stavningsreformen genom en förenklad framställning. Fokus ligger på de aspekter som mest leder till en dubbelstandard i skriftspråk. Framställningen är indelad i 4 delar:


Stumma konsonanter

Stumma Konsonanter (utom h 8som i ordet homem)försvinner:

Förr

acto

acção

detective

Egipto

electricidade

óptimo

. . .

Nu

ato

ação

detetive

Egito

eletricidade

ótimo

. . .

Man behåller c:et och p:et då de uttalas:

Förr

facto

egípcio

. . .

Nu

facto

egípcio

. . .

Det finns också några ord med uttals variation, dvs. att ibland uttalar man c:et och ibland inte. I sådana fall går det bra att stavas på båda sätt:

Förr

infeccioso

sectorial

característica

olfacto

. . .

Nu

” ” eller infecioso

” ” eller setorial

” ” eller caraterística

” ” eller olfato

. . .

Vissa ord uttalas med stumma c eller p på europeisk portugisiska med inte på brasiliansk portugisiska. Och tvärtom. I sådana fall gäller dubbelstandard:

Português europeu

facto

contactar

defetivo

conceção

corrupção

receção

súbdito

subtil

. . .

Português brasileiro

fato

contatar

defectivo

concepção

corrução

recepção

” ” eller súdito

” ” eller sutil

. . .


Stor eller liten bokstav?

Namn på veckodagar, månader och årstider skrivs med liten begynnelsebokstav:

Förr

Segunda-feira

Fevereiro

Outono

. . .

Nu

segunda-feira

fevereiro

outono

. . .

Vid titlar och rubriker är de bara första ordet som få stor begynnelsebokstav:

Förr

O Crime do Padre Amaro

Crime e Castigo

. . .

Nu

O crime do padre Amaro

Crime e castigo

. . .

Tilltalstitlar skriver man med liten bokstav:

Förr

Doutor Henrique

Senhor Doutor António

Engenheiro Pedro

Exmos. Senhores

. . .

Nu

doutor Henrique

senhor doutor António

engenheiro Pedro

exmos. senhores

. . .

Namn på religiösa skrifter, heliga figurer, monument, kunskapsämnen, gator och offentliga platser får man välja mellan liten eller stor bokstav:

Förr

Nossa Senhora

Bíblia

Igreja dos Anjos

Convento de Mafra

Matemática e Português

Avenida da Liberdade

Rua 31 de Janeiro

. . .

Nu

” ” eller nossa senhora

” ” eller bíblia

” ” eller igreja dos anjos

” ” eller convento de Mafra

” ” eller matemática e português

” ” eller avenida da liberdade

” ” eller rua 31 de janeiro

. . .


Grafiska accenter

Stavningsreformen förutsätter varierande accentstavning då det förankras i uttalsskillnader:

Português europeu

académico

cénica

bidé

. . .

Português brasileiro

acadêmico

cênica

bidê

. . .

Innan stavningsreformen skulle man sätta accent på 1-person pluralis i pretérito perfeito till verben som tillhör gruppen -ar. Anledningen var att grafiskt skilja på 1-person pluralis i presente och samma person i pretérito perfeito 9 tex. hoje andamos felizes e contentes vs. ontem andámos felizes e contentes. Efter stavningsreformen är det valfritt att sätta accenten i pretérito perfeito:

Förr

ficámos

caminhámos

parámos

. . .

Nu

” ” eller ficamos

” ” eller caminhamos

” ” eller paramos

. . .

Verben som tillhör andra och tredje konjugation (-er och -ir) tog innan stavningsreform cirkumflex på 2- och 3-person pluralis, t.ex. crêem, vêem, etc. Den cirkumflexen försvinner efter reformen:

Förr

crêem (crer)

vêem (vir)

lêem (ler)

. . .

Nu

creem

veem

leem

. . .

Man brukade markera ett mer öppet uttal på para (verb 103-person singularis i presens; också informell imperativform) med grafisk accent, jämfört med para (preposition) som har ett mer stängt ljud på första a:et. Efter reformen sätter man inte längre accenten på verbform para. De två orden blir alltså homografer (de behåller dess skilda uttal):

Förr

pára (verbform)

para (preposition)

Nu

para (verbform)

para (preposition)

Diftongen oi tar inte längre grafisk accent frånsett då den står vid slutet av ordet:

Förr

asteróide

jóia

jibóia

herói

. . .

Nu

asteroide

joia

jiboia

herói

. . .


Bindestreck

Bindestrecket faller bort i de sammansatta orden med prefix såsom anti-, co-, extra, intra, pro-, etc.

Förr

co-dependente

re-equilíbrio

contra-indicação

neo-impressionismo

auto-avaliação

geo-estratégico

multi-color

pluri-anual

pseudo-intelectual

. . .

Nu

codependente

reequilíbrio

contraindicação

neoimpressionismo

autoavaliação

geoestratégico

multicolor

plurianual

pseudointelectual

. . .

Bindestrecket används inte heller då prefixet slutar på vokal och andra ordledet börja på r eller s. Då får man använda dubbletterna rr respektive ss så att skriftbilden förblir konsekvent enligt de portugisiska uttals mönstren:

Förr

contra-regra

anti-semita

auto-rádio

contra-senha

extra-sensorial

arqui-rival

. . .

Nu

contrarregra

antissemita

autorrádio

contrassenha

extrassensorial

arquirrival

. . .

Vid uttryck med verbet haver 11kolla det här inlägget vid underrubriken Vid önskan:

Förr

hei-de

hás-de

há-de

. . .

Nu

hei de

hás de

há de

. . .

Det finns dock fall där man fortsätta att använda bindestreck, t.ex. det gäller växt- eller djurarter:

 • couve-flor
 • erva-doce
 • cobra-de-água
 • bicho-da-seda
 • . . .

Också då prefixet slutar på en vokal och efterledet börjar på samma vokal. Undantag till detta är när det gäller prefixet co eller re:

 • contra-ataque
 • micro-ondas
 • auto-observação
 • . . .

men

 • cooperação
 • coordenação
 • coobrigação
 • . . .
 • reequilíbrio
 • reescrever
 • reequipamento
 • . . .

Sammansatta ord som innehåller adverbet bem som förled skrivs med bindestreck:

 • bem-vindo
 • bem-amado
 • bem-estar
 • bem-humorado
 • . . .

Med adverbet mal däremot gäller bindestrecket bara då efterledet börjar på en vokal eller bokstaven h:

 • mal-amado
 • mal-estar
 • mal-humorado

men

 • malfalante
 • malmandado
 • malcriado
 • . . .

Man använder bindestrecket i sammansatta ord med prefixen além, aquém, recém och sem:

 • além-mar
 • aquém-Tejo
 • recém-nascido
 • sem-abrigo
 • . . .

Bindestrecket sätts vid sammansatta ord vars förledet är hiper, inter eller super, och efterledet börjar på bokstaven r:

 • hiper-resistente
 • super-reacionário
 • super-raro
 • . . .

Bindestrecket sätts vid sammansatta ord med prefixen ex- och vice-. Också vid betonade prefix pós-, pré- och pró- :

 • ex-diretor
 • vice-rei
 • pré-história
 • pró-evolução
 • pós-parto

Förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig att hålla lite bättre koll på stavningsreformen, och framförallt att skriva på portugisiska på ett konsekvent sätt enligt den nya ortografin.

Och om du tyckte om denna artikel är du nog intresserad av att skriva på portugisiska med större korrekthet. Om det stämmer så kan jag hjälpa dig genom att tilldela skriftliga uppgifter med korrekturläsning a posteriori. Hör av dig om du vill veta mer.

Até breve /p

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.