Få ut så mycket som möjligt av ljud- och textmaterial

Uppdaterad den

Här på Cotovia hittar du läromaterial som tillhör hör- och läsförståelsekategorin. Hur kan du använda sådant material effektivt? Jag har några tips för dig.

Viktigt under alla förhållanden är att hålla sig medveten om textens svårighetsnivån i förhållande till din nuvarande språkförmåga. Idealiskt bör texten kännas nog utmanande, men inte för svårt.

Om materialet känns för avancerat så kan du fortfarande dra nytta av det. Lägg nämligen ditt fokus på språkljud och uttal. Ibland finns också en svensk översättning tillgänglig vilken du kan utgå från för att få en bild av originalet på förhand.

Det som nu följer är ett förslag på hur du ska få ut så mycket som möjligt ur inlägg med audio och text.


1. Lyssna

Spela upp ljudspåret och lyssna. Vid det här laget är det ren hörförståelse- och uttalsövning, ingen text. Bryr dig inte om det är mycket du inte fattar. Det är mening att det ska vara lite svårt. Viktigaste i detta moment är att du lägger märke till ljuden du hör och att du härmar efter, framförallt de ljuden som fortfarande låter främmande för dig. Lyssna minst ett par gånger på audiospåret innan du går över till nästa steg.

2. Läs-ljuda

Nu kan du ta fram texten och på så sätt få reda på alla luckor, dvs. ord och uttryck som du inte hade lyckats lista ut i förra steget. Spela upp ljudspåret en gång till och skugga uppläsningen genom att högljuda texten. På så sätt slipar du på ditt uttal. Pausa och spola tillbaka då det blir särskilt utmanande ljusmässigt.

3. Läs bara

Nu övergår du i rent läsförståelseläge. Viktigaste vid det här laget är att se till att du förstår texten, åtminstone i stora drag. Försök ta reda på ord- och uttrycksbetydelser genom kontexten. Ifall du inte lyckas med det sistnämda så kan du alltid falla tillbaka till ditt lexikon. Kom ihåg en sak: du behöver inte förstår allting i den minsta detaljn, vare sig grammatiskt eller semantiskt, för att klara av detta steg. Viktigaste är att du förstår texten i stora drag.

4. Lyssna igen

Nu att du ordentligt har gått genom materialet blir det dags att lägga texten åt sidan och lyssna åter på uppläsning. Det kommer säkert kännas något skönare denna gång, eller hur? Njut av att inse hur mycket du egentligen har lärt dig på genom stegen.

5. Bekräfta

Ibland finns det en svensk översättning tillgänglig. Då kan du använda den för att bekräfta att du har lyckats med din läsförståelseövning. Håll i åtanke att översättningarna naturligtvis aldrig är ordagranna i förhållande till originalet. De ska däremot ge dig en bra bild om vad den ursprungliga texten handlar om.


Visste du att jag också erbjuder enskild coachning i portugisiska? Genom en skräddarskydd coachning kan du till exempel förbättra dina muntliga färdigheter och bli bättre på att snacka portugisiska. Kanske något för dig?

Até à próxima.

/p

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.