Två portugisiska brusande språkljud – [ʃ] och [ʒ]

Uppdaterad den

Idag ska vi prata om 2 portugisiska frikativa språkljud 1frikativa språkljud är ett samlingsnamn för brusande språkljud , nämligen [ʃ]- och [ʒ]-ljudet. Det första språkljudet – det tonlösa [ʃ]-ljudet – är ni vana vid då det finns i svenskan, t.ex. i orden tjur eller kedja.

Det andra språkljudet däremot – det tonande [ʒ]-ljudet – finns inte med i det svenska ljudsystemet. Trots det är du nog van vid att höra och även uttrycka detta språkljud; det finns nämligen i många engelska ord såsom decision, usually eller television.

Det är inte svårt att övergå från [ʃ]- till [ʒ]-ljudet. Du behöver bara dra åt läpparna:

Nu att du kan framföra båda ljud kvarstå frågan: vid vilka bokstäver och dess lägen i orden uppstår [ʃ]- och [ʒ]-ljudet? Härnäst ska du få svar på det, hoppas jag.

1. [ʃ]-ljudet

Det är bokstäverna s, z och x samt dubbletten ch som kan ge upphov till [ʃ]-ljudet:

1.1 Då ordet slutar på S

 • lápis
 • vamos
 • mão
 • . . .

1.2 Då S:et står framför tonlösa konsonantljud 2nämligen /k/, /f/, /p/ och /t/

 • escapar
 • esfolar
 • esperança
 • estrago
 • . . .

1.3 Då ordet slutar på Z

 • capaz
 • paz
 • voraz
 • . . .

1.4 Då ordet innehåller dubbletten CH

 • charco
 • cachimbo
 • achar
 • . . .

1.5 Då ordet börjar på X

 • xerife
 • xícara
 • xarope
 • . . .

1.6 Då X:et står framför en konsonant

 • extremidade
 • texto
 • expressão
 • . . .

1.7 Ofta då X:et står omgivet av 2 vokaler

 • baixo
 • ameixa
 • taxa
 • . . .

2. [ʒ]-ljudet

Det är bokstäverna j, g och s som kan stå för [ʒ]-ljudet:

2.1 Då ordet innehåller J 3j:et ska alltid låta som [ʒ]-ljud

 • jota
 • jaula
 • almejar
 • . . .

2.2 Då G:et står före vokalerna e eller i

 • gelo
 • giro
 • alergia
 • . . .

2.3 Då S:et står framför tonande konsonantljud 4nämligen /b/, /d/, /g/, /l/, /m/, /r/, /v/

 • esbelto
 • desde
 • esganar
 • eslavo
 • mesmo
 • Israel
 • desvendar
 • . . .


Hur gick det för dig? Gå genom alla uppräknad ordexempel en gång till. Var noggrann med att försöka återge ett uttal så nära som möjligt mitt eget. Och såklart, passa på och slå upp alla dessa exempelord du inte kan.

Vill du förresten prova på en av mina distanskurser? Hör av dig i så fall.

Até breve.
/p

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.